Dochód na miesiąc

Jest to różnica między przychodem a kosztami generowanymi przez stronę w skali miesiąca, która jest obliczana automatycznie. Jest to kwota netto na miesiąc jako średnia z trzech ostatnich miesięcy.