Konto typu PREMIUM

Jesteśmy profesjonalistami i doceniamy wygodę oraz potrzebę bezpieczeńśtwa kupujacego i sprzedającego. Wykupienie konta typu PREMIUM to informacja dla nas, że jesteś poważnie zainteresowany zakupem i stanowi również zabezpieczenie przed licytowaniem przez osoby nieodpowiedzialne. Konto typu PREMIUM:

a.  Uprawnia do licytacji w aukcjach

b.  Uprawnia do przeglądania i licytacji w aukcjach dla użytkowników typu [PREMIUM]

c.  Uprawnia do wglądu w ukryte adresy URL/domeny

Koszt konta typu PREMIUM zobacz w aktualnym cenniku.