Koszty na miesiąc

Informacja wskazuje potencjalnym kupującym jakie koszty generuje strona aby mogła prawidłowo funkcjonować to jest np. koszt serwera, obsługi i inne. Jest to kwota netto na miesiąc jako średnia z trzech ostatnich miesięcy.