Przychód na miesiąc

Informacja wskazuje potencjalnym kupującym jaki przychód generuje ta strona z różnych źródeł np. z reklam, sprzedaży subskrypcji i innych. Jest to kwota netto na miesiąc jako średnia z trzech ostatnich miesięcy.